Saturday, January 19, 2013

Jim W. is 60!!! / Jim W. are 60 de ani!!!


Jim White is my boss since 1994, he is the best boss ever and a true friend.
I can't believe he turned 60 years old on December 23rd/ 2012, he is in great shape (both mentally and physically) and in his spare time he plays guitar. He plays lead guitar (and vocals) for "Urban Prairie", a group that just finished recording their second album, can hardly wait for it! Jim also has a great sense of humor, so I thought he would like this cake...Yes, he loved it!

Jim White îmi este șef din 1994 încoace, este cel mai bun șef din lume și un prieten de nădejde. Nu îmi vine să cred că a împlinit 60 de ani în 23 decembrie 2012, este în formă grozavă (atât psihic cât și fizic) și în timpul liber cântă la chitară. El este chitaristul principal (și vocal) pentru ”Urban Prairie”, un grup care tocmai ce a terminat de înregistrat cel de-al doilea album, de-abia aștept! Jim are și un bun simț al umorului, și m-am gândit că i-ar plăcea acest tort...
Da, i-a plăcut mult!
                                          
*the drying figurine* / *figurina la uscat*

*my little joke*/ *mica mea glumă*
The finished cake / Tortul terminat

The ”F” stands for ”Fifties” - or does it?...

”The ”S” stands for ”Sixties” - don't take my word for it though...
The core of the "toilet paper roll"/ Mijlocul ”sulului de hârtie igienică”


Spare pair of glasses... / Ochelari de rezervă...
Jim liked his cake so much (chocolate cake + European style chocolate butter cream + raisins soaked in rum) that he asked me to make a cake (same taste, different design) for Claire's bridal shower party. Claire is his older daughter, she is getting married this spring. I just delivered this afternoon the cake for Claire, the bride to be, (the bridal shower party will take place tomorrow, January 20th/ 2013), you'll see it in the next posting, come back to check it out!
Lui Jim i-a plăcut așa de mult gustul tortului (blat de ciocolată + cremă de unt cu ciocolată + stafide muiate în rom) încât m-a rugat să fac un tort (același gust, design diferit) pentru petrecerea de ”bridal shower” pentru Claire. Claire este fiica lui cea mai mare, ea se căsătorește la primăvară. Tocmai ce am dus azi după-amiază tortul pentru Claire, viitoarea mireasă, (petrecerea este mâine, 20 ianuarie 2013), îl veți putea vedea în postarea următoare, haideți să-l vedeți!

Batman cake for MJ / Tort Batman pentru MJ

Sorry that I haven't posted anything for a long time, didn't make many cakes worth posting, for a while I baked mostly cupcakes and regular cakes... I have had major problems in my life and some health issues, it takes time to overcome all of them...
Îmi pare rău că nu am postat nimic de mult timp, nici nu am făcut torturi deosebite, mai mult am făcut cupcakes și câteva torturi obișnuite... Am avut probleme mari legate de viață și de sănătate, probleme care necesită timp pentru a fi rezolvate...

I made this cake for MJ, a little boy who turned 5 years old at the beginning of November 2012. His mother is one of my coworkers, she is a dental assistant at one of my places of employment and she wanted to surprise her son with his favorite hero. Both cakes were made by me, the toys (Batman and bat mobile) were purchased from a cake decorating store.
Am făcut acest tort pentru MJ, un băiețel care a împlinit 5 anișori la începutul lunii noiembrie 2012. Mămica lui îmi este colegă de lucru, ea este asistentă de stomatologie la unul din locurile mele de muncă și a dorit să-l surprindă pe fiul ei cu eroul lui favorit. Ambele torturi au fost făcute de mine, jucăriile (Batman și mașina lui) le-am cumpărat de la un magazin pentru torturi și decorații. 

Monday, July 16, 2012

Baby shower cake and cake toppers / Tort și decorații pentru ”baby shower”My boss Larry and his lovely wife Debbie will become grandparents in August. They can't wait to hold their first grandchild in their loving arms...
Șeful meu Larry și draga lui soție Debbie vor deveni bunici în august. De-abia așteaptă să-și țină nepoțica în brațele lor iubitoare...
Debbie organised a surprise baby shower party, and asked me if I could make a fun and cute cake shaped like a baby's bottom. Not only I made a cake..., I also made 6 cake toppers that were meant to serve as table decorations and souvenirs.
Debbie a organizat o petrecere surpriză de ”baby shower”, și m-a rugat să fac un tort vesel și drăguț în forma unui funduleț de bebeluș. Nu numai că am făcut tortul ..., am făcut de asemenea 6 ”cake toppers” menite ca decorații pentru mese și ca amintiri.
I was told that all the guests enjoyed the taste of the cake (moist sponge cake filled with with pineapple custard) as well as the fun aspect.
Mi s-a spus că toți oaspeții au savurat gustul tortului (pandișpan însiropat cu suc de ananas  și cremă diplomat cu ananas)  precum și aspectul hazliu.

Saturday, June 2, 2012

Frilly cake with pink carnations/ Tort cu volănașe albe și garoafe roz


I made this cake for a lady who turned 50 years old on May 16. Although I never met her personally, I am sure she is a wonderful woman... She has three daughters and I had the privilege of working with the youngest (Amila) and later with the oldest (Irma) at the Research and Development Lab; the middle daughter (Alma) never worked with me but I have the pleasure of knowing her. These young ladies are my friends, they are hard working, very intelligent, kind, honest, good-hearted and beautiful too - their mom had to be a wonderful woman to raise such special girls! Oh, one more thing about this cake... My dear sister Dorina turned 50 years old on May 19,... and because it was impossible to make her a birthday cake (she lives in Oradea, Romania with her family; I live in Michigan, USA)... decided to make this cake for my friends' mother's 50th birthday as if  I would make it for my own sister... with a lot of love!

Am făcut acest tort pentru o doamnă care a împlinit 50 de ani în 16 mai. Cu toate că nu am cunoscut-o niciodată, sunt sigură că ea este o femeie minunată... Ea are trei fiice și eu am avut privilegiul de a lucra cu cea mai tânără (Amila) iar mai târziu cu cea mai mare (Irma) la laboratorul de cercetare și dezvoltare; fiica mijlocie (Alma) nu a lucrat cu mine însă am plăcerea de-a o cunoaște. Aceste domnișoare îmi sunt prietene, ele sunt harnice, foarte istețe, amabile, corecte, mărinimoase și frumoase pe deasupra - mama lor trebuia să fie o femeie minunată ca să crească niște fete așa deosebite! Oh, încă un lucru despre acest tort... Draga mea soră Dorina a împlinit 50 de ani în 19 mai,... și pentru că era imposibil să-i fac un tort de ziua ei (ea locuiește în Oradea cu familia ei; eu locuiesc în Michigan, SUA)... am hotărât să fac acest tort pentru mama prietenelor mele așa cum l-aș face pentru sora mea... cu toată dragostea!
 The frills are made from rolled fondant, the carnations are made with gum paste.
Volănașele sunt făcute din fondant (pastă de zahăr simplă), garoafele sunt făcute din ”gum paste” (pastă de zahăr care conține gumă - această gumă poate fi ori Tylose powder, ori Gum-Tex, ori CMC powder, Gum Tragacanth, etc).

The following photos were taken by Irma with her cell phone, they look better than my (cheap!) digital camera's photos! 
Fotografiile care urmează au fost făcute de Irma cu telefonul ei celular, arată mai bine decât pozele făcute cu aparatul meu foto digital (de duzină ce-i drept)!


Of course I made chocolate crinkles too, everybody loves them.
Bineînțeles că am făcut și ”chocolate crinkles”, toată lumea le adoră.
The moist sponge cake was filled with vanilla cream - a recipe created by me - a combination of pudding+custard+mousse that ended up very tasty.
Blat pandișpan însiropat, umplut cu cremă de vanilie - rețetă inventată de mine - un ”hibrid” de budincă+cremă de ouă fiartă+mousse care a ieșit foarte gustoasă.

Last but not least, I want to thank Mihaela - author of ”De prin lume adunate” blog, it was there that I first saw this beautiful cake design... 
For those of you who will visit her blog but do not understand Romanian, here you can find Mihaela's inspiration: http://call-me-cupcake.blogspot.com/2011/05/frilly-cake.html 
  
În încheiere dar nu în ultimul rând, vreau să-i mulțumesc Mihaelei - autoarea blogului ”De prin lume adunate”, acolo am văzut prima dată acest frumos design...
Cei care îi vor vizita blogul vor găsi acolo sursa ei de inspirație pentru acest tort.

Wednesday, May 30, 2012

Sweet little animals/ Tort cu animăluțe dulci


My good friend Maria Ana has a sweet boy who turned 6 years old at the beginning of May.  This year, Nicholas had a great birthday party at the Zoo, surrounded by many boys and girls (and their parents, of course). Last year I made a "Sponge Bob Square Pants" cake for Nicholas, but this time I thought a cake with lots and lots of animals would be perfect since the birthday party took place at the Detroit Zoo. Unfortunately... I did not ask the parents' permission to publish their children's photos on my blog, so I will publish only photos with the cake (no children)... Sorry you can not see the joy on all the children's faces as they were snatching the animals from the cake, comparing them and then tasting them... Their joy filled my heart with warmth and happiness, the countless hours of working on these  gum paste figurines made total sense, it was worth all the effort!  Moist sponge cake filled with strawberry cream.

Prietena mea bună Maria Ana are un băiețel dulce care a împlinit 6 ani la începutul lunii mai. Anul acesta, Nicholas a avut o petrecere de zi de naștere grozavă la Grădina Zoologică, înconjurat de mulți băieți si multe fetițe (și de părinții acestora, bineînțeles). Anul trecut am făcut tortul Sponge Bob Square Pants pentru Nicholas, dar de data aceasta m-am gândit că un tort cu multe-multe animăluțe dulci ar fi perfect din moment ce  petrecerea a avut loc la Grădina Zoologică din Detroit. Din păcate... nu am cerut permisiunea părinților să public fotografiile copiilor lor pe blogul meu, așa că voi publica numai poze cu tortul (fără copii)... Ce păcat că nu puteți vedea bucuria de pe fețele copilașilor când ”smulgeau” animalele de pe tort, comparându-le și apoi gustându-le... Bucuria lor mi-a umplut inima de căldură și fericire, nenumăratele ore muncite pentru realizarea acestor figurine din pastă de zahăr au avut noimă, s-a meritat tot efortul depus! Blat pandișpan însiropat, cremă de căpșuni.Here you see my friend Maria Ana slicing the cake with a cake server (I forgot to bring a knife!)...
Aici o vedeți pe prietena mea Maria Ana secționând tortul cu o paletă de servit (am uitat să aduc un cuțit!)...   
The other desserts I made for Nicholas' birthday party (puff pastry filled with vanilla cream, and chocolate crinkles).
Celelalte deserturi pe care le-am făcut pentru ziua lui Nicholas (cremeș - pe care eu îl porționez felii, nu pătrate, și mult apreciatele ”chocolate crinkles”).

Tuesday, May 29, 2012

Isomalt - beginners class/ Curs de Isomalt pentru incepători

On April 11 - that was more than a month ago! - I took a beginners class for Isomalt sugar... It was very interesting, I learned new things and even made an ornament of sorts.... Although I like this Isomalt a lot, I decided to not work with it for my future cakes because the tools and molds needed for this material can be pretty costly... and besides, there is so much more I need to learn about fondant and gum paste, and sadly there is not enough time for everything...
În 11 aprilie - asta a fost cu mai mult de o lună în urmă! - am urmat un curs de zahăr Isomalt pentru începători... A fost foarte interesant, am învățat lucruri noi și chiar am făcut un așa-zis ornament... Cu toate că îmi place mult acest material Isomalt, am decis să nu-l folosesc pentru viitoarele torturi întrucât uneltele și matrițele de silicon necesare pentru acest material sunt destul de costisitoare... și apoi, mai am atâtea de învățat despre fondant și pasta de zahăr, dar din păcate nu am timp pentru toate câte mi-aș dori...