Tuesday, March 27, 2012

Naughty cakes for grown-ups/ Torturi deocheate pentru adulți

Turning 40 years old can be a little scary and devastating for some people... but not for my youngest brother Cal who decided to have all the fun he can get! He asked me a while ago to make a "boobs cake" for his birthday party, and a "penis cake" for our cousin Peter who came to attend Cal's birthday party all the way from Florida where he moved a couple of years ago. Împlinirea vârstei de 40 de ani poate să fie ceva de speriat și devastator pentru unii oameni... dar nu pentru Călin, fratele meu cel mai tânăr, care a decis să se distreze copios! M-a rugat cu puțină vreme în urmă să îi fac un "tort sâni" pentru petrecerea de ziua lui, și un "tort penis" pentru vărul nostru Petru care a venit în mod special pentru petrecerea fratelui meu taman din Florida unde s-a mutat cu vreo doi ani în urmă.
The birthday party was a success, everybody had a lot of fun making jokes and taking pictures with both cakes, arranging them at different angles and positions... I will post here only the photos of the cakes...
Petrecerea a fost un adevărat succes, toată lumea s-a distrat pe cinste făcând glume si pozând (cu) ambele torturi, aranjându-le în diferite unghiuri și poziții... Eu voi publica aici numai torturile...