Monday, February 13, 2012

Two cakes for kids / Două torturi pentru copilași

Last week I was pretty busy working on two cakes: one for Zekija - a sweet little girl who turned 2 years old on Saturday, and one for my nephew - baby Luke who was Christened on Sunday. Săptămâna trecută am fost destul de ocupată muncind la două torturi: unul pentru Zekija - o fetiță dulce care a împlinit 2 anișori sâmbătă, și unul pentru nepoțelul meu - bebelușul Luke care a fost creștinat duminică.
Zekija watches the Teletubbies every day on YouTube, she loves those creatures, so I decided to make her birthday cake with her favorite characters... Zekija urmărește zilnic Teletubbies pe YouTube, pur și simplu iubește acele creaturi, așa că am hotărât să fac tortul pentru ziua ei de naștere cu personajele ei favorite...
In these photos, the Teletubbies are placed on a square dummy cake, covered by me with fondant during one class (yeah, I took a couple of fondant classes)...
În aceste poze, Teletubbies sunt puși pe un tort fals (polistiren) si pătrat, acoperit de mine cu fondant în timpul unui curs (mda, am luat vreo două cursuri de fondant)...
The real cake for Zekija was round, covered in light green fondant, with lots and lots of flowers to look like a meadow. Tortul adevărat pentru Zekija a fost rotund, acoperit cu fondant verde pastel, cu multe multe floricele ca să arate ca o pajiște.
My only regret is not seeing the little girl's reaction when she got to see the cake (her parents and grandparents were delighted)... Singurul meu regret este că nu am văzut reacția fetiței la vederea tortului (părinții și bunicii ei au fost încântați)...
********************************************************************************
The other cake was for my nephew Luke Marcel. There are palm trees and monkeys painted on his bedroom's walls, and three teddy-bears hanging from a carousel above his crib, so I decided to bring these elements on his cake. Celălalt tort a fost pentru nepoțelul meu Luke Marcel. Pe pereții din dormitorul lui sunt pictați palmieri și maimuțe, peste pătuțul lui atârnă trei ursuleți dintr-un carusel, așa că am decis să așez aceste elemente pe tortul lui.
I was very happy that I managed to model a cute baby with gum paste. Am fost foarte fericită că am reușit să modelez un bebeluș drăguț din pastă de zahăr gum paste (fondant+tylose powder).
At this point the palm trees were not fully finished yet because the trunks were not dry enough. În acest moment palmierii nu erau chiar gata pentru că trunchiurile nu erau suficient de uscate.
Also, the decorations were displayed on a round dummy cake that I covered with fondant at my first fondant class. De asemenea, decorațiile sunt așezate pe un tort fals (polistiren) rotund pe care l-am acoperit cu pastă de zahăr (fondant) la primul curs de fondant pe care l-am urmat.
The real cake was round, covered with white fondant and a blue border and buttons. Tortul adevărat a fost rotund, acoperit cu fondant alb și bordură și năsturei albaștri.
                                       
 Although the palm trees were fully finished, I thought is safer to keep the decorations on the dummy cake during the transportation and put them on the cake only after I got safely to my brother's place. Cu toate că palmierii erau finisați pe de-a-ntregul, am considerat că e mai sigur să păstrez decorațiile înfipte în tortul fals pe parcursul transportului și să le pun pe tort numai după ce voi fi sosit cu bine la frate-meu acasă.
All the guests admired the cake, everybody took pictures... and I took it as a big compliment. Toți oaspeții au admirat tortul,  fiecare a făcut poze... și eu am luat-o ca un mare compliment.
The cake was very tasty, filled with lemon mousse and raspberry mousse, for the crumb coat I used butter mixed with raspberry preserves (the seeds were strained out). Tortul a fost foarte gustos, blatul însiropat a avut mousse de lămâie și mousse de zmeură, pentru crumb coat am folosit unt amestecat cu gem de zmeură (am strecurat afară semințele).