Friday, January 13, 2012

Doll cake for Amila / Tort păpușă pentru Amila

Amila used to work with me at the research and development lab... I miss very much that hard-working and bright girl who just turned 20 years old on January 09.
Amila mi-a fost colegă de muncă la laboratorul de cercetare și dezvoltare... Îmi lipsește foarte mult fata asta harnică și isteață care a împlinit 20 de ani în ianuarie 09.
 This gorgeous young lady always wanted a pink doll cake but never got one until now...
Această superbă domnișoară și-a dorit dintotdeauna un tort păpușă de culoare roz dar nu l-a avut până acum...
I made the top part of the dress with pink royal icing sprinkled with pink disco dust before it was dry. The skirt part was made with whipped cream.
Am făcut partea de sus a rochiei cu royal icing roz peste care am presărat disco dust roz înainte de a se usca. Partea de jos a rochiei am făcut-o cu frișcă.

I used some miniature fabric flowers to make a small bouquet for the doll and since they were not edible I was not afraid to use hair spray to make de disco dust adhere to them.
Am folosit niște floricele mărunte din pânză ca să fac un buchețel mic pentru păpușă și din moment ce nu erau comestibile nu mi-a fost frică să folosesc lac fixativ de păr ca să fac disco dust să adere pe flori.
 A section photo of the sponge cake filled with pineapple custard-type cream, pineapple syrup for the sponge.
O secțiune a tortului - blat pandișpan însiropat cu suc de ananas și cremă diplomat cu ananas.

Tuesday, January 3, 2012

Sweet things I made for holidays

Happy New Year! An Nou fericit!

I haven't posted anything in a long time because I haven't done anything out of the ordinary...
I only want to show that I was not lazy at all for the past two weeks..., so here are some of the goodies I baked for the Christmas dinner and for the New Year's Eve party:
Nu am postat nimic de-o bună bucată de vreme pentru că nu am făcut nimic deosebit... Vreau doar să dovedesc că nu am fost leneșă deloc în ultimele două săptămâni..., așa că vă arăt câteva bunătăți coapte pentru masa de Crăciun si pentru revelion:
Romanian cheese pastry / Prăjitură cu brânza


Chocolate crinkles / Prăjiturele cu ciocolată

Tiramisu cake / tort Tiramisu


Pineapple custard cake covered in whipped cream / Tort diplomat cu ananas, acoperit cu frișcă

They may not look much in the photos but their taste was awesome! Nu arată ele cine știe ce in poze, dar gustul lor a fost grozav!
Also, the cake was sprinkled with "disco dust" which gave a very festive appearance to the cake but unfortunately it doesn't show in any of the photos. Tortul diplomat a fost presărat cu sclipici "disco dust" ceea ce a dat tortului un aspect foarte festiv, dar din păcate nu se vede în nici una din poze.
I've spent Christmas with good friends,  but for the New Year's Eve party I went to my youngest brother Cal.
Am petrecut Crăciunul cu niște prieteni buni, dar revelionul l-am petrecut la fratele meu cel mai tânar Călin.
For the New Year's Eve party I made chocolate crinkles (again!) and another pineapple custard cake in addition to other tasty dishes... This time I used  5 (five!) different shades of "disco dust" for the cake, (that stuff is amazing, I just love it!) but of course it doesn't show in the photos more than spots of colour which in reality is very subtle... Pentru revelion am făcut prăjiturele cu ciocolată (din nou!) și un alt diplomat cu ananas, pe lângă alte mâncăruri gustoase... De data aceasta am folosit 5 (cinci!) nuanțe diferite de sclipici "disco dust" pentru tort, (sclipiciul ăsta-i uimitor, îmi place la nebunie!) dar bineînțeles că nu se vede în poze mai mult decăt niște pete de culoare care în realitate sunt foarte subtile...   
That's all for now, afraid I'm not going to make anything special before mid February, not something worth posting anyway... Asta-i tot deocamdată, mă tem că nu voi face nimic deosebit păna pe la mijlocul lui februarie, nu ceva să merite să fie postat...